دوسش داری؟کیرتو دوس دارم میره تو نمیدونی چه لذتی میده توش میخاره واست(ایرانی قرن جدید)